HSE

Työterveys-, Työturvallisuus- ja Ympäristöpolitiikka (HSE)

Vuorsola Oy:ssä turvallisuus on lähtökohtana kaikessa toiminnassa ja olemme sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteeseen.

Koko henkilöstömme on sitoutunut arvioimaan toimintaansa jatkuvasti riskien tunnistamiseksi ja minimoimiseksi. Sillä tavoin turvallisuustoimintamme pyrkii ennaltaehkäisemään vahinkojen muodostumista. Uskomme, että kaikki tapaturmat, vaaratilanteet ja terveysriskit voidaan estää. Työskentelemme jatkuvasti turvallisemman ja terveellisemmän työympäristön sekä henkilöstömme hyvinvoinnin hyväksi.

Seuraamme ja kehitämme työturvallisuutta asettamalla toiminnalle vuosittaiset päämäärät. Tavoitteiden toteuttaminen, seuranta ja niistä tiedottaminen kuuluvat päivittäiseen toimintaamme. Seuraamme ja kehitämme työturvallisuusosaamistamme dokumentoidun johtamisjärjestelmän avulla. Pyrimme minimoimaan ympäristöjalanjälkemme arvoketjun kaikissa osissa.


HSE-politiikkamme toteuttamiseksi:

  • Edellytämme HSE-asioiden huomioimista sekä asetettujen määräysten ja ohjeiden noudattamista kaikessa päivittäisessä toiminnassamme.
  • Tunnistamme vaarat, arvioimme riskit ja määritämme niiden hallintatoimenpiteet.
  • Sitoudumme noudattamaan lakeja, asetuksia ja muita viranomaismääräyksiä.
  • Asetamme toiminnallemme päämäärät ja seuraamme niiden toteutumista.
  • Kehitämme osaamista organisaatiossamme jatkuvasti. Kannustamme henkilöstöämme kehittämään osaamistaan turvallisuusasioissa ja kehittämään työtään turvallisemmaksi.
  • Toimimme ympäristön suojelemiseksi.
  • Sitoudumme toimintamme jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen.